CASHEWY STORY คุณพัชราพร อุทกเสน (แจง)

CASHEWY STORY 

คุณพัชราพร อุทกเสน (แจง)

คุณแจง...ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แคชชูวี่มาแล้วเป็นเวลา 2 ปีเต็ม เธอกล้าการันตีได้เลยว่าอาการภูมิแพ้นั้นดีขึ้นมาก และเธอมักจะนำผลิตภัณฑ์แคชชูวี่ไปฝากผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนๆ ที่เธอสนิทเสมอ เพราะว่าเธอใช้ผลิตภัณฑ์แคชชูวี่นี่แล้วเห็นผลดีจริง...ภูมิใจส่งต่อ